Designdata

Designdata har levert CAD-program og support siden 2002. Våre hovedprodukter er BricsCAD og Rhino. Disse er under stadig utvikling, og er moderne CAD-systemer minst på høyde med konkurrerende produkter.

Ny versjon BricsCAD V23 er tilgjengelig nå!