BricsCAD

BricsCAD, profesjonellt verktøy med fleksibel lisensiering

  • BricsCAD er et rimelig alternativ til AutoCAD og lagrer tegninger på samme filformat (.dwg). De fleste kommandoer er identiske og til dels enklere i Bricscad. Brukergrensesnittet vil oppleves som velkjent fra første stund, med standard menyer og knapperader.
  • BricsCAD tilbys både som enbruker- og nettverkslisenser. Begge lisenstypene er permanente. Oppgraderinger og vedlikeholdsavtale er valgfritt.
  • Hver bruker får en egen konto å logge seg inn på. Herfra kan en administrere lisenser og sende spørsmål til Bricsys Support.
  • Undervisningsinstitusjoner, lærere og studenter får fri tilgang til BricsCAD.
  • BricsCAD kan kan kjøres på Windows, MAC eller Linux.
  • Bricscad Shape er helt gratis og med et fornenklet utseende, men samme filformat (dwg) som fullversjon.

BricsCAD leveres ulike versjoner:

BricsCAD Classic er det beste alternativet for brukere som hovedsaklig skal produsere 2D tegninger eller se på 3D modeller. Programmet inneholder alle standard kommandoer for et 2D tegneprogram. Classic er også et godt valg for brukere som primært trenger en Viewer, men som noen ganger ønsker å gjøre endringer i tegninger.

BricsCAD Pro har alle standard CAD-funksjoner, samt kommandoer for 3D modellering, rendering, materialer og lyssetting. Det finnes en rekke fagapplikasjoner som kan installeres. Blant disse er symbolbibliotek og fagmoduler for VVS, elektro, piping m.fl.  BricsCAD Pro gir brukeren til alle programmeringsverktøy i BricsCAD.

BricsCAD BIM og BricsCAD Mechanical er nå egne versjoner av Bricscad.
BricsCAD Sheet Metal er inkludert i  Mechanical .

«All-In» vedlikehold er en årlig supportavtale som kan kjøpes til en BricsCAD-lisens. Denne inkluderer alle oppgraderinger, samt prioritert support i perioden avtalen gjelder.

 

 

 

 

 

Hos Bricsys kan du lese mer om Bricscad og laste ned fullstendig brukermanual og ikke minst «Bricscad for AutoCAD users»…