Designdata

Et sikkert valg for arkitekter, konstruktører, ingeniører og tekniske tegnere

 • Basert på velkjent industristandard (.dwg)
 • Multiplattform CAD for Windows, macOS, og Linux
 • Permanent lisens eller årsabonnement
 • Kjøres lokalt og i nettverk
 • Flere titalls fagapplikasjoner kjører på BricsCAD
 • Undervisningsinstitusjoner har fri tilgang til BricsCAD
BricsCAD BIM
 • BricsCAD BIM er et unikt enhetlig konsept som inkluderer alle faser fra tidlig design til dokumentasjon. I modelleringsfasen innebærer dette en intelligent og automatisert konvertering* fra 3D CAD-modeller til BIM
 • BIM omfatter alle disipliner (bygg, struktur, elektro, VVS, rør osv.) som kan kombineres tverrfaglig i samme modell.
 • BIM-filer kan lagres på IFC-format for å kunne åpnes i andre systemer
 • BricsCAD BIM har alle kommandoer som finnes i Pro, men har i tillegg utvidet (dwg-basert) 3D BIM funksjonalitet

* I BricsCAD BIM brukes programmets standard kommandoer til å bygge opp CAD-modellen. De enkelte elementene kan deretter klassifiseres som BIM-objekter enkeltvis eller samlet. I tillegg har brukeren tilgang til et bibliotek med standard BIM-elementer.

BricsCAD Pro

 • BricsCAD Pro har alle standard CAD-funksjoner, samt kommandoer for 3D modellering, rendering, materialer og lyssetting.
 • Det finnes en rekke fagapplikasjoner som kan installeres. Blant disse er symbolbibliotek og fagmoduler for VVS, elektro, piping m.fl
 • Pro gir tilgang til alle programmeringsverktøy i BricsCAD
BricsCAD Mechanical
 • BricsCAD Mechanical har alle kommandoer som finnes i Pro, men har i tillegg utvidet 3D mekanisk funksjonalitet
 • Bricscad Mechanical lar deg modellere i 3D med egne og standard komponenter, arrangere disse i sammenstillinger, og effektivt produsere tegninger med bl.a. stykkliste og posnr
 • Bricscad tynnplate er fullstendig integrert i Bricscad Mechanical.
 • Bricscad tynnplate lar deg brette ut modeller du har konstruert selv eller importert
BricsCAD Lite
 • BricsCAD Lite har alle standard CAD kommandoer for 2D tegning og redigering.
 • Lite kan åpne og vise 3D modeller, og er et godt alternativ for brukere som trenger en Viewer, men som noen ganger ønsker å gjøre endringer i tegninger
 • Programmet kan lagre dwg-filer som pdf, og kan skrive ut tegninger på alle format