Designdata

BricsCAD VVS er utviklet av CAD SYSTEM CENTER som har over 30 års CAD erfaring innen industri og byggebransjen.
Gode arbeidstegninger er nødvendig for å kunne gjøre en god jobb på byggeplassen. Dessuten er tegninger grunnlaget for kalkyler og avtaler, produktivitet i utførelsen, og for drift og vedlikehold av anleggene 

 • Med BricsCAD-VVS kan du utarbeide komplette arbeidstegninger for sanitær, varme, kjøling, sprinkler, ventilasjon og VA. Med den enkle arkitektmenyen tegner du raskt opp et bygg, eller du kan åpne eksisterende tegninger i dwg-format.
 • BricsCAD-VVS gir deg også muligheten til å tegne på PDF-filer.

Norsk applikasjon for elektroprosjektering som gjør at du kan lage komplette tegninger for alle typer elektroinstallasjoner i CAD.
Passer for rådgivere, energiverk, elektroentreprenører, industribedrifter og skoler, samt elektroteknisk FDV i andre sammenhenger.
Spar penger på å kjøpe programvaren du trenger uten at det går på bekostning av kundesupport og opplæring.

ELI for BricsCAD inneholder de samme funksjonene som ELI for AutoCAD. Du kan nå raskt og enkelt prosjektere elektroinstallasjoner i BricsCAD.

CADprofi – fagapplikasjoner for BricsCAD
 • CADprofi Mechanical
 • CADprofi Architectural
 • CADprofi HVAC & Piping
 • CADprofi Electrical
Open BIM (IFC klassifisering) er tilgjengelig i CADprofi

CADprofi Suite inneholder alle CADprofi-modulene

CADprofi symbolbibliotek utviklet i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder. Selges separat eller bransjevis
 • CP-Symbols Mechanical Series
 • CP-Symbols Architectural Series
 • CP-Symbols HVAC & Piping Series
 • CP-Symbols Electrical Series

Kompatibel med BricsCAD V24

PON CAD – program for beregning og bygging av stillas, forstøtning, sceneanlegg og tak

PON CAD er en komplett løsning med:

 • Materiallister – BOM som grunnlag for presise spesifikasjoner og tilbud
 • Tekniske tegninger, montasjeanvisninger
 • Styrkeberegning av stillas, sceneanlegg og tak
 • Lagerstyring både på hovedlager og byggeplass
 • Videopresentasjoner, rendering og 3D VR

Kompatibel med BricsCAD V24