Visualisering med Bricscad og Rhino 3D

Rhino er utrolig rask og fleksibel. Gå fra trådmodell til fagverk, endre skalltykkelse, bruk historikk om du vil. Bricscad er suveren på tegningsproduksjon med automatisk generering av 2D «view», standarder for målsetting etc, OG kan lage enkle videoer.