Rhino

Rhinoceros fra McNeel gjør det morsomt å modellere avansert geometri

 

  • Rhinoceros (forkortes til Rhino) gir deg tilgang til verktøy som ellers finnes i systemer som koster fra 20 til 50 ganger mer.
  • Rhino-objekter beskrives geometrisk ved hjelp av NURBS-matematikk, noe som innebærer en nøyaktig representasjon av friform kurver og flater.
  • Rhino brukes i CAD/CAM, digital prototyping, 3D printing, bil- og skipsdesign og forøvrig til en rekke andre oppgaver innen bygnings- og industridesign.
  • Geometriske data fra Rhino kan eksporteres via mange ulike format til andre 3D-program og til datastyrt maskinering.
  • Rhino er enkelt å lære. Modellering av kurver, flater og volumer forenkles ved å definere konstruksjonsplan tilpasset enhver situasjon.
  • En rekke plug-ins er laget for å skreddersy Rhino til ulike fagområder.
  • En Rhinolisens inkluderer Grasshopper, et grafisk programmeringsverktøy som brukes til å effektivisere komplekse og repetive oppgaver.
  • Ingen løpende vedlikeholdskostnader. Ubegrenset support er inkludert.

Tilleggsmoduler:

Flamingo nXt  er en plug-in for å lage fotorealistiske bilder av Rhino-modeller. Programmet verdsettes av brukere fordi det krever få instillinger for å gi gode resultater.

Last ned..

Bongo er et animasjonsprogram som er helt integrert i Rhino.  Programmet er således svært effektivt – kun «drag and drop» for å lage animasjoner.  Resultatet kan forhåndsvises i Rhino.

Last ned..

 

Penguin er et ikke-fotorealistiske skisseverktøy som brukes til å lage stiliserte bilder av Rhino-modeller for bruk i reklame, (tekniske) illustrasjoner m.m.

Last ned..

Grasshopper – Ny i Rhino 6 for Windows

Oversikt

Den lange ventetiden er over: Rhino 6 inkluderer Grasshopper . Brukt i noen av de mest ambisiøse designprosjektene i det siste tiåret, har Grasshopper, som Rhino, blitt en robust utviklingsplattform. Grasshopper gir grunnlaget for mange tredjepartskomponenter som spenner fra miljøanalyse til robotkontroll . Grasshopper inkludert i Rhino 6 er samme Grasshopper du har brukt, pluss mange forbedringer.

 

Samme gamle Grasshopper … bare bedre!

Grasshopper i Rhino 6 for Windows er samme Grasshopper vi har hatt travelt med å utvikle i mange år, så det burde være kjent. Når det er sagt, har det mange nye funksjoner og forbedringer som ikke var i langlivet beta.

En installasjon

 Grasshopper installeres med Rhino 6 for Windows. Oppdateringer og feilrettinger kommer i vanlige utgivelser.

Gjenkennelig

Hvis du har vært bruker i årevis, burde du føle deg hjemme i Grasshopper i Rhino 6 for Windows.

Høy DPI

Høye DPI-skjermer støttes nå.

Kompatibel

Grasshopper i Rhino 6 for Windows er kompatibel med eksisterende komponenter.

… og mange flere.

 

Nye komponenter

Inkludert Make2D, Symbol Display , Bend, Flow, Maelstrom, Splop, Splorph, Stretch, Taper, Twist.

Kenguru

Kangaroo – den interaktive dynamiske avslappningsløseren / fysikkmotor – er nå inkludert.

Flerdrådede komponenter

Noen komponenter løsermye raskere ved hjelp av parallell databehandling.

 

GhPython

GhPython er også inkludert. Den har sin egen GHA-kompilator og en stor node-in-code- hastighet.

Et enkelt mål

Grasshopper  er nå et stabilt utviklingsmiljø: komponentene dine fortsetter å jobbe med hver mindre Grasshopper-oppdatering.

Utviklingen av Grasshopper-komponenter som bruker RhinoCommon, viser også mer Rhino-kjernefunksjonalitet fra Grasshopper.

Utvikler-dokumentasjon er online med guider og API referanser .

Og mer

Som alltid er det mange feilrettinger.

Video via McNeel fra: Barkow Leibinger, Alvaro Soto, Tanzir Ahmed, Yong Ju Lee, Andrew Kudless, Hisashi Imai, Wieland Schmidt, Sameep Padora, GT2P, Mårten Nettelbladt, LMNts, Jacek Jaskólski, Klemens Sitzmann, Michael Pryor, Peter Graves & Daniel Piker